Het zit in kleine dingen

De verschillende opties kunnen we omzetten in een handige synthese, dit doen we door de micro-analyse te vertalen naar een macro-perspectief. Voor de eerste twee opties zien we dat input van neutraal geld noodzakelijk is, enerzijds gegeneerd vanuit de reeds bestaande geldhoeveelheid (cfr deflatie), anderzijds door extra geldcreatie (cfr geld uit het spreekwoordelijke ‘niets’). Voor het Reverse Debt System – en daarvan afgeleid het Free Debt System – is er geen input van vers kapitaal noodzakelijk, dit vereist enkel creatief boekhouden. Deze synthese maakt het makkelijker om de kwalitatieve verschillen te onderscheiden, doch is steeds het resultaat hetzelfde in die zin dat we technisch gezien alle schulden kunnen herleiden tot nihil zonder verlies aan kapitaal of koopkracht.

Maatschappelijk belang

De verschillende opties volgen een andere denkpiste, een combinatie hiervan is ook mogelijk maar zou het debat kunnen bemoeilijken. In ieder geval kunnen we stellen dat ze een andere manier van denken vergen dan we traditioneel gewend zijn, hiermee potentieel leidend tot een paradigmabreuk. Merk alvast op, op dit punt in de tijd werd de aandacht exclusief op de schulden gericht, we zullen later zien dat nog veel meer neveneffecten hieruit kunnen volgen. Het maatschappelijke belang mag met deze bijdrage duidelijk zijn, in technische zin bestaat er geen restrictie om schulden op een economisch verantwoorde manier uit het wereldbeeld te laten verdwijnen. Democratische dialoog en politieke daadkracht zijn dan ook adviseerbaar om een beleid uit te stippelen in functie van het algemeen maatschappelijk belang.

Interludium

Over de dynamiek van paradigmaverschuivingen is al veel gezegd en geschreven, we houden het daarom beperkt tot een enkele zinsnede die niet onbelangrijk zal blijken. Ieder van ons kan het volgende terugvinden op Wikipedia: “Men is zo overtuigd van het eigen wereldbeeld dat men feiten die daar niet in schijnen te passen (anomalieën) gedurende zeer lange tijd negeert of anders probeert te interpreteren. De op den duur onvermijdelijke aanpassing van het wereldbeeld – wanneer dit gefalsificeerd is geraakt door de anomalieën – is vaak een groepsproces waarvan de timing niet goed voorspelbaar is. Onderzoekers die met alternatieve theorieën komen worden vaak weggehoond, tot hun zaak dermate duidelijk is dat men zich niet meer kan voorstellen of herinneren dat men er ooit anders over dacht.”

Elaboration Likelihood Model (ELM)

Het interludium staat op zich, we plaatsen nu de verschillende opties binnen het ELM als de overtuigend bedoelde boodschap. Technisch gezien is het nu mogelijk om alle schulden ‘overnacht’ te herleiden tot nihil, het mag denkelijk voor zich spreken dat pragmatisme – in de vorm van project- en changemanagement – aan de orde is. Althans, dit in de veronderstelling dat de theorieën zonder meer ontvankelijk verklaard worden, op dit punt zullen we maar al te pijnlijk mogen vaststellen hoe de praktijk de theorie bevestigt. Vrij snel zal duidelijk worden waarom we kunnen spreken van een tragisch absurditeit, dit is geen oordeel maar voor ieder van ons nuchter waarneembaar. Een en ander vinden we terug in onderstaand beeld, tevens onderwerp van onderzoek.

Het zit in kleine dingen

Verschillende mensen zullen verschillende meningen hebben over dezelfde theorieën, dit is een eerste aandachtspunt en maar al te vaak leidend tot heel wat turbulentie. Nog pijnlijker wordt het wanneer – vrijwel onbewust hiervan – epistemologische obstakels elke gezonde progressie stagneren, zelfs totale destructie van de aangeboden theorieën behoort hiertoe. Een dergelijke situatie laat – niet onbegrijpelijk – velen afhaken, zelfs wanneer duidelijk blijkt dat hiermee een aantal perverse effecten niet opgelost zullen raken. De motivatie tot het integreren van deze materie is dan ook van primordiaal belang, op zich een gewaagde oefening die heel wat emoties kan losweken. De emotie laten we – ondanks minstens even belangrijk – voor nu even buiten beschouwing en we richten de aandacht op de wijze hoe gedacht wordt. Op deze manier zal duidelijk worden hoe ‘kleine dingen’ een impact kunnen hebben op onze samenleving. (lees meer)

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s